Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Update herstelwerkzaamheden na lekkage pekeltransportleiding bij Zuidwending

Op 26 maart jl. werd door Nobian een lekkage vastgesteld aan de pekeltransportleiding ten noorden van Zuidwending. De locatie bevindt zich op enkele honderden meters van de bebouwing in een weiland (zie ook afbeelding hiernaast). Direct na de ontdekking van het lek is het pekeltransport door de leiding stopgezet. Ook is Nobian gestart met diverse …

Ernstig Pekelwaterlek noordelijk van Zuidwending (update)

Uit de pers hebben we woensdagmiddag 27 maart moeten vernemen dat door een ernstige calamiteit ten gevolge van de zoutwinactiviteiten tussen Ommelanderwijk en Zuidwending ruim 200.000 liter pekelwater is ‘weggelekt’. De lekkage heeft plaatsgevonden op circa 200m ten noorden van de bebouwing in Zuidwending. De calamiteit is dusdanig ernstig dat het Waterschap maatregelen heeft genomen …

Provincie Groningen: Gebruik zoutkoepels energiebuffer onveilig?

Afgelopen dinsdag organiseerden zoutwinner Nobian in samenwerking met EnergyStock en Corre Energy een inwoners bijeenkomst in de Stainkroeg over de plannen voor de toekomst. Vooral het gebruik van de zoutcavernes (zoutkoepels) onder Ommelanderwijk en Zuidwending voor o.a. waterstofopslag en persluchtopslag werden uitgebreid toegelicht. Vandaag blijkt uit het Dagblad van het Noorden (vrijdag 17 november) dat …

Bijpraatsessie Energiebuffer n.a.v. zienswijzen en reactienota

EnergyStock nodigt u graag uit voor een bijpraatsessie Dorpshuis De Molenwiek. Het ministerie EZK heeft antwoord gegeven op de reacties die in mei zijn ingediend in het vergunningenproces. Energystock gaat graag met u in gesprek over de reacties en antwoorden. Op de agenda staat verder landschappelijke inpassing van de installatie en cavernepads, en de laatste …

Inspraak waterstofopslag Energiebuffer

We kunnen als inwoners van onze dorpen reageren op het onderzoeksplan voor ondergrondse opslag van waterstof in Zuidwending. Ook wordt er op 10 mei aanstaande een informatieavond georganiseerd. EnergyStock is van plan om waterstofgas ondergronds op te slaan op de locatie Energiebuffer Zuidwending. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de besluiten over dit …