Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Ernstig Pekelwaterlek noordelijk van Zuidwending (update)

Uit de pers hebben we woensdagmiddag 27 maart moeten vernemen dat door een ernstige calamiteit ten gevolge van de zoutwinactiviteiten tussen Ommelanderwijk en Zuidwending ruim 200.000 liter pekelwater is ‘weggelekt’.

De lekkage heeft plaatsgevonden op circa 200m ten noorden van de bebouwing in Zuidwending.

Lokatie van de lekkage (bij benadering). Bron: Sirina Schepers / RTV Noord.

De calamiteit is dusdanig ernstig dat het Waterschap maatregelen heeft genomen om verspreiding van de lekkage te voorkomen.

Een van de zoutwinlocaties (ter illustratie)

Wij hebben inmiddels bij Nobian onze zorgen geuit waarom aanwonenden uit onze dorpen deze calamiteit vanmiddag uit de pers hebben moeten vernemen.

Het artikel in het Dagblad van het Noorden leest u via deze link (abonnement mogelijk noodzakelijk) en morgenvroeg in de papieren versie van deze krant.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vandaag onverbloemd aangegeven dat Nobian een plan van aanpak moet maken met een uitwerking van de herstelwerkzaamheden, waaronder acties om de bodem te herstellen. SodM beoordeelt dit plan van aanpak. Inspecteurs van SodM houden toezicht en volgen de herstelwerkzaamheden op de voet. Nobian is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de lekkage. Als het onderzoek is afgerond, zal SodM de uitkomsten en de handelingen van Nobian beoordelen.

Lees het artikel op de website van de SodM via deze link.