Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nobian treft maatregelen na lekkage aan pekeltransportleiding (update)

Laatste update: 28 maart 2024

Op 26 maart is ten noorden van Zuidwending een lekkage aan een van de pekeltransportleidingen van Nobian vastgesteld. De locatie bevindt zich op enkele honderden meters van de bebouwing in een weiland.

Direct na de geconstateerde drukverliezen in de leiding heeft Nobian het pekeltransport door de leiding gestopt. De lekkage is gemeld bij de bevoegde instanties en het onderzoek naar de oorzaak van de lekkage is in gang gezet. Door de lekkage is ongeveer 200 kuub aan pekel weggelekt.

Nobian werkt samen met Omgevingsdienst Groningen om te bepalen wat de exacte impact is van de lekkage en welke maatregelen eventueel getroffen moeten worden. Zodra daar meer informatie over bekend is, zal Nobian dit bekend maken.

Plan van aanpak
Zodra de oorzaak van de lekkage is vastgesteld, wordt er een plan van aanpak opgesteld om de leiding te repareren. De grond zal worden gesaneerd.


Voortgang werkzaamheden:

• De noodweg om de locatie te kunnen bereiken met het juiste materieel is aangelegd. Deze weg loopt buiten de bebouwing om en zal worden gebruikt door voertuigen voor de werkzaamheden.
• De overtollige pekel zal worden weggepompt, opgevangen in een tank en met een tankwagen naar de fabriek in Delfzijl worden gebracht.
• De leiding wordt open gegraven en blootgelegd om de schade vast te kunnen stellen en de oorzaak te onderzoeken.
• Er worden monsters genomen van de grond die zullen worden onderzocht in een onafhankelijk laboratorium. Dit is onder andere nodig om de vervuilde grond naar de juiste verwerker te kunnen afvoeren en om de impact op de grond te kunnen vaststellen .
• Na afvoer van de vervuilde grond brengen we schone grond terug. Dit zal gebeuren in overleg met de grondeigenaar, die schadeloos zal worden gesteld.

Naar verwachting zullen de herstelwerkzaamheden enkele weken gaan duren. Alle stappen in het proces worden genomen in afstemming met de betrokken partijen, waaronder de Omgevingsdienst Groningen en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Pas nadat alles hersteld is en de leiding weer veilig in gebruik kan worden genomen zal de productie door de leiding weer worden opgestart. SodM ziet hier op toe.

Naast de grondeigenaar, de Omgevingsdienst Groningen en SodM, zijn de omwonenden, de gemeente Veendam en het Waterschap Hunze & Aa’s op de hoogte gebracht.

Regelmatige controles leidingwerk
Nobian beschikt in de regio over tientallen kilometers aan leidingwerk. Het grootste deel betreft transportleidingen voor pekel van Heiligerlee en Zuidwending naar Delfzijl. Al het horizontale leidingwerk, digitaal in kaart gebracht en met GPS exact traceerbaar, wordt regelmatig op bijna honderd verschillende plekken bemonsterd. Hierbij worden watermonsters uit het naastgelegen oppervlaktewater genomen en geanalyseerd op een verhoogd zoutgehalte. Resultaten worden gedeeld en besproken met SodM.