Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nieuws van het energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending  Soms gebeurt er voor je gevoel een hele periode niets. En dan ineens heel veel. Zo heb ik nu meerdere dingen te melden over de aardgasopslag: we hadden een ‘Stopweek’ en (werken aan) twee inspecties, waaronder een z.g. ‘ISO’ certificering. Uiteraard geef ik ook een korte update van het …

Nieuws vanaf de energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending  Dit is de eerste bijdrage van de energiebuffer in 2024 en mijn tweede als locatiebeheerder. Tweemaandelijks plaatsen we een artikel op de dorpspagina Ommelanderwijk.com rondom de energiebuffer. Deze maand wil ik graag weer eens een update geven vanaf de gasopslag. Het ging de laatste tijd vooral over waterstof. En …

Provincie Groningen: Gebruik zoutkoepels energiebuffer onveilig?

Afgelopen dinsdag organiseerden zoutwinner Nobian in samenwerking met EnergyStock en Corre Energy een inwoners bijeenkomst in de Stainkroeg over de plannen voor de toekomst. Vooral het gebruik van de zoutcavernes (zoutkoepels) onder Ommelanderwijk en Zuidwending voor o.a. waterstofopslag en persluchtopslag werden uitgebreid toegelicht. Vandaag blijkt uit het Dagblad van het Noorden (vrijdag 17 november) dat …

Bijpraatsessie Energiebuffer n.a.v. zienswijzen en reactienota

EnergyStock nodigt u graag uit voor een bijpraatsessie Dorpshuis De Molenwiek. Het ministerie EZK heeft antwoord gegeven op de reacties die in mei zijn ingediend in het vergunningenproces. Energystock gaat graag met u in gesprek over de reacties en antwoorden. Op de agenda staat verder landschappelijke inpassing van de installatie en cavernepads, en de laatste …

Commissie: “breng risico’s waterstofopslag eerst in beeld”

Voordat onder ons dorp Ommelanderwijk de eerste grote waterstofopslag van Nederland kan worden ontwikkeld, moeten de risico’s op lekkages en bodemdaling goed in beeld worden gebracht. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in een advies over het project. De commissie ziet bovendien dat er meer kennis nodig is, bijvoorbeeld over de mogelijke langetermijnrisico’s. …