Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Update herstelwerkzaamheden na lekkage pekeltransportleiding bij Zuidwending

Op 26 maart jl. werd door Nobian een lekkage vastgesteld aan de pekeltransportleiding ten noorden van Zuidwending. De locatie bevindt zich op enkele honderden meters van de bebouwing in een weiland (zie ook afbeelding hiernaast). Direct na de ontdekking van het lek is het pekeltransport door de leiding stopgezet. Ook is Nobian gestart met diverse …

Provincie Groningen: Gebruik zoutkoepels energiebuffer onveilig?

Afgelopen dinsdag organiseerden zoutwinner Nobian in samenwerking met EnergyStock en Corre Energy een inwoners bijeenkomst in de Stainkroeg over de plannen voor de toekomst. Vooral het gebruik van de zoutcavernes (zoutkoepels) onder Ommelanderwijk en Zuidwending voor o.a. waterstofopslag en persluchtopslag werden uitgebreid toegelicht. Vandaag blijkt uit het Dagblad van het Noorden (vrijdag 17 november) dat …

Nieuws van het Energiebuffer & Open dag

Door: Frido Overmars | Area Manager Noord-Nederland De tijd vliegt … Voor je het weet zijn er weer twee maanden voorbij en is het tijd voor de volgende bijdrage in het Tonckeltje. Aan de andere kant gaat tijd soms langzaam. De volgende stap in de procedure voor de realisatie van de waterstofopslag is een aantal keren …