Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Update herstelwerkzaamheden na lekkage pekeltransportleiding bij Zuidwending

Op 26 maart jl. werd door Nobian een lekkage vastgesteld aan de pekeltransportleiding ten noorden van Zuidwending. De locatie bevindt zich op enkele honderden meters van de bebouwing in een weiland (zie ook afbeelding hiernaast).

Direct na de ontdekking van het lek is het pekeltransport door de leiding stopgezet. Ook is Nobian gestart met diverse werkzaamheden in samenwerking met betrokken partijen zoals de grondeigenaar, Omgevingsdienst Groningen en diverse uitvoerders.

Werkzaamheden
De volgende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd:

– De aanleg van een noodweg buiten de bebouwing om, voor het vervoer voor de werkzaamheden;
– Het wegpompen van de overtollige pekel, waarna deze is opgevangen in tanks en met tankwagens naar de fabriek in Delfzijl gebracht;
– Het wegpompen van grondwater om de grond droog te krijgen. Grond moet namelijk droog zijn om deze af te kunnen graven. Dit water bevat een beetje zout. Daarom is ook dit water opgevangen in tanks en met tankwagens naar de fabriek in Delfzijl gebracht.
– Het opengraven en blootleggen van de leiding om de schade vast te kunnen stellen;
– Grondonderzoek om de impact op de grond te kunnen vaststellen;
– Het afvoeren van de vervuilde grond naar de verwerker.

Oorzaak lekkage
In de leiding is een breuk aangetroffen. Op dit moment worden nadere inspecties uitgevoerd op de leiding om te bepalen of de leiding geen verdere schade of zwakke plekken heeft. Hieronder valt onder andere het deel van de leiding ten zuiden van de lekkage, direct achter de bebouwing van Zuidwending. Daarnaast wordt gekeken hoe de leiding hersteld kan worden, of dat er een deel mogelijk vervangen moet worden.

Er wordt onderzoek gedaan naar wat de schade mogelijk veroorzaakt heeft. Zo lang het onderzoek loopt, kunnen we hier nog geen conclusies over delen.

Vervolgstappen
Op basis van de inspecties en de resultaten daarvan maakt Nobian een plan van aanpak voor de reparatie van de leiding. Dit plan bespreken we met de bevoegde instanties, waarna een besluit wordt genomen over hoe we de leiding gaan repareren. Zodra dit bekend is, zullen we hier meer informatie over delen.

Pas nadat alles is hersteld, de leiding is getest en deze weer veilig in gebruik kan worden genomen, kunnen we de productie door de leiding weer opstarten. SodM ziet hier op toe.

Omgeving
Zodra het plan van aanpak is vastgesteld zal Nobian tijdig en helder aan de omgeving communiceren welke werkzaamheden er te verwachten zijn. Naar verwachting zullen de stappen hierboven nog een aantal weken gaan duren.

Voor vragen
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Ellen de Waard via telefoonnummer: 06 41 14 41 92 of via ellen.dewaard@nobian.com.

Bron: nobian.com