Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Provincie Groningen: Gebruik zoutkoepels energiebuffer onveilig?

Afgelopen dinsdag organiseerden zoutwinner Nobian in samenwerking met EnergyStock en Corre Energy een inwoners bijeenkomst in de Stainkroeg over de plannen voor de toekomst. Vooral het gebruik van de zoutcavernes (zoutkoepels) onder Ommelanderwijk en Zuidwending voor o.a. waterstofopslag en persluchtopslag werden uitgebreid toegelicht.

Vandaag blijkt uit het Dagblad van het Noorden (vrijdag 17 november) dat de provincie Groningen weigert te tekenen voor het ‘duurzaamheidspact’ die de rijksoverheid wil sluiten met eeb aantal industriële grootverbruikers.

Volgens gedeputeerde Susan Top (oud-secretaris van het Groninger Gasberaad) zou een “expliciete ondersteuning zich niet verenigingen met de blijvende kritische houding ten opzichte van de ondergrondse mijnbouw activiteiten onder Ommelanderwijk en Zuidwending”.

Het initiatief van Corre Energy wordt hierin niet specifieke genoemd, maar ook dit ‘persluchtopslagavontuur’ wordt gezien als een experiment waarvan de gevolgen voor onze inwoners en die van de gemeente Pekela onvoldoende in kaart zijn gebracht.

Volgens een betrouwbare bron zou Corre nu lobbyen om haar initiatieven er door te drukken via een zogenaamde ‘rijkscoördinatieregeling’ waardoor de decentrale overheden (gemeenten en provincies) buitenspel gezet worden.

Dat zou andermaal betekenen dat het rijk (net als bij het bewust via een rijkscoördinatieregeling doorgedrukte windparken N33 en Oostermoer) zich wederom niets aan zou trekken van ons als inwoners.

Hierover hebben we begin oktober contact opgenomen met zowel de gemeenten Veendam als Pekela. Burgemeester Kuin van Pekela heeft in een reactie aangeven dat het scenario van de rijkscoördinatieregeling zeker niet denkbeeldig is. De gemeente Veendam (wethouder Henk Jan Schmaal) heeft tot op heden niet op ons signaal gereageerd.

Of de weigering van de provincie ook kan leiden tot een rijkscoördinatieregeling voor de opslag van waterstof, is op dit moment niet bekend.

Vandaag in het Dagblad van het Noorden