Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Ontwikkelingen Energiebuffer EnergyStock

Eén keer per twee maanden worden we bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het energiebuffer onder onze dorpen. Dit is het laatste artikel van Frido Overmars. Voor de energiebuffer is een nieuwe locatiebeheerder aangesteld: Olaf Zwiggelaar. Hij zal het schrijven van de artikelen vanaf de volgende nieuwsbrief overnemen en zich dan ook voorstellen. Wellicht heeft u …

Bijpraatsessie Energiebuffer n.a.v. zienswijzen en reactienota

EnergyStock nodigt u graag uit voor een bijpraatsessie Dorpshuis De Molenwiek. Het ministerie EZK heeft antwoord gegeven op de reacties die in mei zijn ingediend in het vergunningenproces. Energystock gaat graag met u in gesprek over de reacties en antwoorden. Op de agenda staat verder landschappelijke inpassing van de installatie en cavernepads, en de laatste …

Energiebuffer onder Ommelanderwijk: Ons dorp als gidsland voor de energietransitie?

Afgelopen weekeinde organiseerde GasUnie op het energiebuffer een open dag voor aanwonenden en geïnteresseerden. In tegenstelling tot voorgaande edities, was het terrein nu ook ruimer toegankelijk, inclusief het betreden van de compressorruimtes. Kan het energiebuffer onder onze dorpen van Ommelanderwijk een gidsland maken voor de enertietransitie? In de toekomst zal onze energievoorziening immers heel anders …

Nieuws van het Energiebuffer & Open dag

Door: Frido Overmars | Area Manager Noord-Nederland De tijd vliegt … Voor je het weet zijn er weer twee maanden voorbij en is het tijd voor de volgende bijdrage in het Tonckeltje. Aan de andere kant gaat tijd soms langzaam. De volgende stap in de procedure voor de realisatie van de waterstofopslag is een aantal keren …