Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nieuws van het energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending  Soms gebeurt er voor je gevoel een hele periode niets. En dan ineens heel veel. Zo heb ik nu meerdere dingen te melden over de aardgasopslag: we hadden een ‘Stopweek’ en (werken aan) twee inspecties, waaronder een z.g. ‘ISO’ certificering. Uiteraard geef ik ook een korte update van het …

Energiebuffer onder Ommelanderwijk: Ons dorp als gidsland voor de energietransitie?

Afgelopen weekeinde organiseerde GasUnie op het energiebuffer een open dag voor aanwonenden en geïnteresseerden. In tegenstelling tot voorgaande edities, was het terrein nu ook ruimer toegankelijk, inclusief het betreden van de compressorruimtes. Kan het energiebuffer onder onze dorpen van Ommelanderwijk een gidsland maken voor de enertietransitie? In de toekomst zal onze energievoorziening immers heel anders …

Commissie: “breng risico’s waterstofopslag eerst in beeld”

Voordat onder ons dorp Ommelanderwijk de eerste grote waterstofopslag van Nederland kan worden ontwikkeld, moeten de risico’s op lekkages en bodemdaling goed in beeld worden gebracht. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in een advies over het project. De commissie ziet bovendien dat er meer kennis nodig is, bijvoorbeeld over de mogelijke langetermijnrisico’s. …