Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Energiebuffer: mogelijk geluidshinder door afblazen gas

Gedurende vijf weken, tussen 3 juni en 5 juli, kunt u mogelijk af en toe geluidshinder verwachten vanaf de installatie van de aardgasopslag. In de april-editie van onze rubriek op de dorpspagina schreven we dat we bezig zijn met het voorbereiden van een leidinginspectie tussen vijf van onze cavernes en de installatie. De inspectie doen …

Nieuws van het energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending  Soms gebeurt er voor je gevoel een hele periode niets. En dan ineens heel veel. Zo heb ik nu meerdere dingen te melden over de aardgasopslag: we hadden een ‘Stopweek’ en (werken aan) twee inspecties, waaronder een z.g. ‘ISO’ certificering. Uiteraard geef ik ook een korte update van het …