Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Energiebuffer: mogelijk geluidshinder door afblazen gas

Gedurende vijf weken, tussen 3 juni en 5 juli, kunt u mogelijk af en toe geluidshinder verwachten vanaf de installatie van de aardgasopslag. In de april-editie van onze rubriek op de dorpspagina schreven we dat we bezig zijn met het voorbereiden van een leidinginspectie tussen vijf van onze cavernes en de installatie. De inspectie doen …