Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Energiebuffer: mogelijk geluidshinder door afblazen gas

Gedurende vijf weken, tussen 3 juni en 5 juli, kunt u mogelijk af en toe geluidshinder verwachten vanaf de installatie van de aardgasopslag. In de april-editie van onze rubriek op de dorpspagina schreven we dat we bezig zijn met het voorbereiden van een leidinginspectie tussen vijf van onze cavernes en de installatie.

De inspectie doen we met een robot die metingen aan de leidingen verricht vanuit de leiding. Om de inspectierobot, PIG genoemd, in de leiding te plaatsen of deze eruit te verwijderen, moeten we af en toe gas afblazen om veilig te kunnen werken. Per afblaasactie kan dat enkele minuten duren. Dat kan leiden tot geluidshinder voor de omgeving. Het afblazen vindt alleen overdag plaats, gedurende werkuren (7.00-16.00 uur).

Ervaart u ernstige hinder, meld het dan bij onze omgevingsmanager Lisa Katuin (06-13 35 97 11) of laat het ons weten via 0598-31 5000 (Bewaking installatie). U kunt ook officieel een melding bij de gemeente doen.

De gemeente is op de hoogte van de afblaaswerkzaamheden. Er is geen gevaar voor de omgeving. U hoeft zelf geen maatregelen te treffen. De levering van aardgas naar woningen in de omgeving gaat gewoon door.