Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nieuws van het energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending  Soms gebeurt er voor je gevoel een hele periode niets. En dan ineens heel veel. Zo heb ik nu meerdere dingen te melden over de aardgasopslag: we hadden een ‘Stopweek’ en (werken aan) twee inspecties, waaronder een z.g. ‘ISO’ certificering. Uiteraard geef ik ook een korte update van het …

Nieuws vanaf de energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending  Dit is de eerste bijdrage van de energiebuffer in 2024 en mijn tweede als locatiebeheerder. Tweemaandelijks plaatsen we een artikel op de dorpspagina Ommelanderwijk.com rondom de energiebuffer. Deze maand wil ik graag weer eens een update geven vanaf de gasopslag. Het ging de laatste tijd vooral over waterstof. En …

Nieuws van het Energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending  Energiebuffer Zuidwending: even voorstellen Afgelopen oktober schreef Frido Overmars zijn laatste artikel voor de omgeving. Ik ben blij dat ik het stokje van hem mag overnemen. In dit artikel stel ik mezelf even voor. Ook kijk ik heel kort nog even terug op de bijpraatsessie van oktober. En vooruit …

Bijpraatsessie Energiebuffer n.a.v. zienswijzen en reactienota

EnergyStock nodigt u graag uit voor een bijpraatsessie Dorpshuis De Molenwiek. Het ministerie EZK heeft antwoord gegeven op de reacties die in mei zijn ingediend in het vergunningenproces. Energystock gaat graag met u in gesprek over de reacties en antwoorden. Op de agenda staat verder landschappelijke inpassing van de installatie en cavernepads, en de laatste …