Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nieuws van het Energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending 

Energiebuffer Zuidwending: even voorstellen
Afgelopen oktober schreef Frido Overmars zijn laatste artikel voor de omgeving. Ik ben blij dat ik het stokje van hem mag overnemen. In dit artikel stel ik mezelf even voor. Ook kijk ik heel kort nog even terug op de bijpraatsessie van oktober. En vooruit naar de komende periode.

Ik ben Olaf Zwiggelaar, 51 jaar oud. Ik ben getrouwd met Silvia en samen hebben we een zoon Thijs en een dochter Eva. We wonen in het mooie Exloo in de provincie Drenthe, waar ook mijn roots liggen. Sinds 2009 ben ik werkzaam bij Gasunie. Ik ben er gestart als Coördinator op wat toen nog de Aardgasbuffer heette. Na wat omzwervingen binnen Gasunie mocht ik per 1 september starten als de beheerder van deze prachtige en belangrijke (inmiddels) Energiebuffer.

Een aantal van u heb ik al mogen ontmoeten op onze Open Dag in september of tijdens de recente bijpraatsessie in oktober. Ik kijk er naar uit om ook anderen bij gelegenheid te ontmoeten. Ik hoop dat we als een goede buur mooie dingen kunnen doen in de toekomst. Ik probeer zo vaak als mogelijk op de locatie aanwezig te zijn zodat u weet waar u mij kunt vinden mocht u vragen hebben of suggesties.

Verslag bijpraatsessie
Op 17 oktober vond een bijpraatsessie plaats met omwonenden. In het Tonckeltje van oktober gaven we aan dat de presentatie op de website staat. Het verslag van de sessie is nu ook te vinden op de site van EnergyStock.

Vooruitkijken: veldonderzoek
In het proces voor de realisatie van de waterstofopslag zitten we momenteel volop in de onderzoeken voor de Milieueffectrapportage, kortweg MER. We laten allerlei onderzoeken uitvoeren naar de impact van de ondergrondse opslag en bovengrondse installaties op de omgeving. We doen bijvoorbeeld veldonderzoek (grond & water), waarbij we watermonsters nemen en – met een voertuig – sonderingen uitvoeren.

Met een sondering wordt de samenstelling van de bodemlagen bepaald met als doel de draagkracht van de bodem te meten. Op basis hiervan kunnen we bepalen hoe we installaties moeten funderen. U kunt hiervoor begin 2024 activiteiten waarnemen op de akkers. We houden u gedurende het jaar op de hoogte van de voortgang.

Landschappelijke inpassing
Daarnaast werken we aan de uitwerking van de landschappelijke inpassing van de cavernepads en installatie. We hebben eerste schetsen van de installatie laten zien tijdens de bijpraatsessie in oktober jl. De komende periode vinden er nog individuele gesprekken plaats met omwonenden die direct zicht hebben op de cavernepads. Mochten wij u als direct omwonende gemist hebben en u wilt toch graag met ons in gesprek, laat het weten voor 15 januari aan onze Omgevingsmanager Lisa Katuin (06 13 35 97 11). Ze is vanwege de kerstvakantie niet bereikbaar van 23 dec t/m 1 jan. Uiteraard komen we ook op landschappelijke inpassing in een bijpraatsessie terug.

Tenslotte wens ik u – namens het team van de Energiebuffer – fijne feestdagen en een goed 2024.