Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Stand van zaken zoutwinning Nobian

Door: Ellen de Waard, Omgevingsmanager Nobian Noord-Nederland

In ’t Tonckeltje van november stipte ik al even aan dat de eerste keukentafelgesprekken over onze (voorgenomen) activiteiten in Zuidwending op de planning stonden.

Inmiddels heb ik samen met een collega de eerste gesprekken gevoerd. We merken dat er bewoners zijn die nog niet bekend zijn met Nobian. Een keukentafelgesprek is dan ook een ideaal middel om bewoners persoonlijk te kunnen informeren over Nobian’s activiteiten. Ook kunnen we op deze manier direct antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld de geplande werkzaamheden, de voorgenomen evaluatieboringen en de effecten van bodemdaling.

Beoogde nieuwe zoutwinlocaties in Zuidwending
Een van de onderwerpen die ik bespreek tijdens de keukentafelgesprekken is ons voorgenomen plan om nieuwe zoutwinlocaties in Zuidwending te ontwikkelen. Ik vraag omwonenden hoe zij tegen dit plan aankijken en wat zij belangrijk vinden dat Nobian daarin meeneemt. Wat wij veel horen is de wens voor een bufferzone tussen de zoutwinlocaties (bovengrondse installaties) en Ommelanderwijk. Door het gebruik van zo’n zone blijven de zoutwinlocaties op ruime afstand van de woningen. Een andere veelgehoorde wens is om het pompstation direct naast onze andere gebouwen te plaatsen.

Heeft u ook behoefte aan een gesprek en dit nog niet aan ons doorgegeven, dan hoor ik dit graag. Bewoners die direct rondom het zoutwingebied wonen of uitzicht daarop hebben, kunnen bij mij een gesprek aanvragen via ellen.dewaard@nobian.com of 06 4114 4192 (bij geen gehoor, kunt u mij ook bereiken via Whatsapp).

Geplande werkzaamheden Ommelanderwijk-Zuidwending
De komende weken staan er verschillende werkzaamheden gepland in het gebied:

Handboringen
Vanaf januari 2024 zal Nobian op meerdere locaties in het Zuidwending-veld handboringen zetten. De monsters die we met deze boringen afnemen, hebben wij nodig voor een bodemonderzoek om de bodemopbouw te controleren. De werkzaamheden in het veld duren ongeveer twee weken en worden tussen 07:00 uur en 17:00 uur uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden maken we gebruik van quads. Mogelijk kunt u daarvan enige hinder ondervinden. Wij doen ons best de hinder tot een minimum te beperken.

Onderhoud aan zoutwinlocaties ZW-4, ZW-3 en ZW-2

De z.g. ‘Workover Zuidwending-2 (ZW-2)’

Momenteel worden onderhoudswerkzaamheden (ook wel een workover genoemd) aan zoutwinlocatie ZW-4 uitgevoerd. Deze locatie ligt aan de Zoutweg ten zuiden van de locatie van EnergyStock (100% dochteronderneming van Gasunie). De werkzaamheden duren 4 tot 6 weken en daarbij maken we gebruik van een toren.
Na de kerstvakantie vinden er in januari en februari ook onderhoudswerkzaamheden plaats aan zoutwinlocaties ZW-3 en ZW-2. Locatie ZW3 ligt naast het locatiekantoor van Nobian aan de Zoutweg.

De werkzaamheden duren 4 tot 6 weken en daarbij maken we gebruik van een toren. Locatie ZW2 ligt achter Nobian’s locatiekantoor. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken en daarbij maken we gebruik van een kraan.
Alle werkzaamheden worden tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. Mogelijk kunt u van de werkzaamheden enige hinder ondervinden. Wij doen ons best de hinder tot een minimum te beperken.

NobianApp
Als de werkzaamheden op korte termijn wijzigen, dan informeer ik u hierover via de NobianApp (bedrijfsversie van de BouwApp). Deze is verkrijgbaar via Google Play en de Apple Store.

Fijne feestdagen
Dit bericht staat in de laatste ’t Tonckeltje van 2023 en op de Dorpspagina Ommelanderwijk. Vanaf nu zullen wij onze stukjes ook op deze dorpspagina plaatsen.

Tot slot wil ik u namens Nobian alvast hele fijne feestdagen en een goed 2024 toewensen!

Ellen de Waard, Omgevingsmanager.