Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Bijpraatsessie Energiebuffer n.a.v. zienswijzen en reactienota

EnergyStock nodigt u graag uit voor een bijpraatsessie Dorpshuis De Molenwiek. Het ministerie EZK heeft antwoord gegeven op de reacties die in mei zijn ingediend in het vergunningenproces. Energystock gaat graag met u in gesprek over de reacties en antwoorden. Op de agenda staat verder landschappelijke inpassing van de installatie en cavernepads, en de laatste stand van zaken. In de dorpsagenda leest u meer over deze bijeenkomst.