Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Bijpraatsessie Energybuffer n.a.v. reactie zienswijzen

Datum: 17 oktober 2023
Tijd: 19:00
Locatie: Dorpshuis De Molenwiek
Activiteiten

EnergyStock nodigt u graag uit voor een bijpraatsessie Dorpshuis De Molenwiek. Het ministerie EZK heeft antwoord gegeven op de reacties die in mei zijn ingediend in het vergunningenproces. Energystock gaat graag met u in gesprek over de reacties en antwoorden. Op de agenda staat verder landschappelijke inpassing van de installatie en cavernepads, en de laatste stand van zaken. In dit artikel leest u meer.

Notitie Reikwijdte en detailniveau (CNRD) en antwoord op de reacties hierop
Voor de beoogde opslag van waterstof doorlopen we een procedure onder regie van het ministerie EZK. Hiervoor is half april een notitie (CNRD) gepubliceerd waarop iedereen tot eind mei kon reageren. Het ministerie EZK heeft haar antwoord op de binnengekomen reacties gepubliceerd en de notitie definitief vastgesteld. In die notitie staat beschreven wat we gaan onderzoeken (in een zogenoemde MER) om te komen tot een goed ontwerp van de installatie(s) en cavernes. Die onderzoeken dragen bij aan de ontwerpbesluiten voor de realisatie van de waterstofopslag. Iedereen kan op die ontwerpbesluiten weer reactie geven. Naar verwachting is dat eind 2024, begin 2025.

De reactie van EZK op de notitie (CNRD) is te bekijken via de website van Bureau Energieprojecten. Ga naar www.rvo.nl, klik rechtsboven op zoeken en vul in ‘Energiebuffer Zuidwending’. Het eerste zoekresultaat is de projectpagina over de beoogde waterstofopslag (Energiebuffer Zuidwending: Project HyStock Waterstofopslag). Wie een reactie heeft ingediend, krijgt ook rechtstreeks bericht.

Bijpraatsessie & aanmelding
We nodigen u uit om op dinsdag 17 oktober met ons in gesprek te gaan in Dorpshuis De Molenwiek in Ommelanderwijk. Aanvang: 19:30 uur, zaal open 19:00 uur. U hoeft zich voor de sessie niet aan te melden, maar het helpt ons en De Molenwiek wanneer u dat wél doet. U kunt uw aanwezigheid per e-mail of telefonisch kenbaar maken. Dat kan door een e-mail te sturen aan info@energystock.com of op werkdagen (m.u.v. woensdag) tijdens kantooruren te bellen met 050 – 521 2122.

Andere vergunningen
Tijdens de laatste bijpraatsessie is toegezegd u op de hoogte te houden van de processen rond vergunningen. Naast de reactienota waarover hierboven wordt schreven, spelen er binnenkort twee andere zaken:

– Voor de beoogde waterstofopslag: de vergunningaanvraag voor boringen voor de nieuwe cavernes (de zogenoemde evaluatieboring)
– Voor de huidige installatie: de Revisievergunning Energiebuffer Zuidwending.

Verdere updates over de vergunningprocedures zullen op de website van Energystock.com gepubliceerd worden. Wij raden alle inwoners aan om deze site regelmatig te bezoeken.