Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nieuws van het energiebuffer & open dag

Vlak voor de zomervakantie neem ik u graag nog even mee in de ontwikkelingen voor de opslag van waterstof in zoutcavernes. Er zijn sinds het vorige Tonckeltje belangrijke stappen gezet. Ook kijk ik al even vooruit naar de Open dag die we na de zomervakantie willen organiseren. Maar ik begin met ‘de baas van morgen’.

Baas van morgen
Net als vorig jaar ontvingen we twee leerlingen van een basisschool op onze installatie. Zij zijn de medewerkers van de toekomst, de bazen van morgen. De vraag aan Nick en Levy was hoe we onze collega’s blijer kunnen krijgen. Dat leverde mooie inzichten op.

Informatiemarkt 10 mei
Op 10 mei was er een goed bezochte informatiemarkt over de realisatie van de opslag van waterstof. Zo’n 65 omwonenden kwamen informatie ophalen en brachten hun vragen in voor de onderzoeken die in de komende periode gaan plaatsvinden. Het ministerie van EZK zal in de komende periode reageren op de vragen en bepalen wat wordt meegenomen in de onderzoeken. Deze reactie wordt dan ook geplaatst op de website: www.rvo.nl/zuidwending. In een bijpraatsessie die we na de zomer willen organiseren, komen wij zeker ook op de inhoud terug.

Positie cavernepads
In de april-editie van ’t Tonckeltje meldde ik al dat we in een tekentafelsessie met omwonenden randvoorwaarden hebben opgehaald voor de positie van de asfaltplaten. Hier komen de boorgangen naar de ondergrondse cavernes aan het oppervlak. Op basis van deze inbreng, de technische haalbaarheid, de lijnen in het landschap en aansluiting bij andere cavernepads hebben we gekozen voor de volgende beoogde locaties voor deze asfaltplaten, weergegeven als groene vierkantjes:

Open Dag
Op zaterdag 16 september organiseren we een Open Dag. De uitnodigingen hiervoor volgen eind augustus, waarbij de buren in Ommelanderwijk / Zuidwending vóór gaan op de bredere omgeving. We sturen brieven aan onze vaste adreslijst en zullen het aankondigen via dit medium en social media.