Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Ontwikkelingen en werkzaamheden zoutwinning

Nobian heeft het voornemen om in Zuidwending nieuwe zoutwinlocaties te maken. De acht zoutwinlocaties waaruit we momenteel nog zout winnen, gaan de laatste productiefase in.

Om te zorgen voor een stabiele overgang van de bestaande zoutwinlocaties naar de nieuwe zoutwinlocaties hebben we een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de bestaande zoutwinning voor een laatste keer te verlengen. De verlenging geldt voor de periode vanaf 20 november 2025 tot 31 december 2035.

Meer informatie over de aanvraag kunt u terugvinden op onze website . Ook kunnen we u hierover meer vertellen op onze inloopbijeenkomst in juli.

Werkzaamheden
De komende periode vinden er werkzaamheden plaats bij onze zoutwinlocaties ZW-8 en ZW-7 (zie ook de kaart). Mogelijk kunt u van de werkzaamheden enige hinder ondervinden. Wij doen ons best de hinder tot een minimum te beperken.

Zoutwinlocatie ZW-8
Vanaf 1 juli vinden onderhoudswerkzaamheden plaats bij ZW-8. ZW-8 ligt in het verlengde van het pompstation van Nobian aan de Zoutweg. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken en worden tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. Bij de werkzaamheden komt een toren te staan. Mogelijk dat voorafgaand aan 1 juli al enkele voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden.

Zoutwinlocatie ZW-7
Vanaf 19 augustus vinden eenvoudige onderhoudswerkzaamheden plaats bij ZW-7. ZW-7 ligt ten noorden van de kruising Zoutweg – De Buffer. Deze werkzaamheden duren 2 tot 4 weken en worden tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. Bij de werkzaamheden komt gedurende enkele dagen een kraan te staan.

Namens Nobian willen wij u bedanken voor uw begrip.

Ellen de Waard, Omgevingsmanager Nobian Noord Nederland.

De zoutwinlocaties bij Ommelanderwijk