Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nieuws van het Energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending 

Terwijl ik naar de locatie rijd, zie ik ook dat de gewassen weer groeien op het land en dat is altijd weer een mooi gezicht. Tegelijk hoop ik dat de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen tijd niet gaat zorgen voor problemen.

Inspecteren leidingen
In mijn bijdrage van april op Ommelanderwijk.com gaf ik aan dat we later dit jaar inspecties zouden uitvoeren aan vijf van onze leidingen tussen de cavernes en de installatie. De inspectie doen we met een robot die metingen aan de leidingen verricht vanuit de leiding. Zo’n inspectierobot wordt een PIG genoemd. Inmiddels is de leiding vanaf caverne A2 geïnspecteerd. We hebben eerst een PIG door de leiding gestuurd die de leiding inwendig met een soort grote spons schoon heeft gemaakt. Vervolgens gaat er een PIG achteraan die met een intelligente robot allerlei metingen aan de pijp uitvoert.

In de opstelling is een stuk pijp opgenomen waarin instellingen zijn vastgelegd waaraan de rest van de leiding ook moet voldoen. De PIG meet deze standaardinstellingen en vergelijkt de metingen in de leiding vervolgens met deze standaardinstellingen. Door de meting te vergelijken met de vooraf bekende informatie, weten we dat de metingen in de leiding in orde zijn.

Om de PIG in de leiding te plaatsen of deze eruit te verwijderen, moeten we af en toe gas afblazen om veilig te kunnen werken. Per afblaasactie kan dat enkele minuten duren. Dat kan leiden tot geluidshinder voor de omgeving. Het afblazen vindt alleen overdag plaats, gedurende werkuren (7.00-16.00 uur).

Melding overlast
Ervaart u ernstige hinder, meld het dan bij onze omgevingsmanager Lisa Katuin (06-13 35 97 11) of laat het ons weten via 0598 31 5000 (Bewaking installatie). U kunt ook officieel een melding bij de gemeente doen. De gemeente is op de hoogte van de afblaaswerkzaamheden. Er is geen gevaar voor de omgeving. U hoeft zelf geen maatregelen te treffen. De levering van aardgas naar woningen in de omgeving gaat gewoon door.

Wilt u nu zelf eens een kijkje komen nemen bij deze werkzaamheden dan organiseren we dat graag. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de planning van het werk, denken we aan een moment in week 27, rond 4 of 5 juli. We laten u dan graag zien wat we doen en hoe een en ander in zijn werk gaat. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@energystock.com. Mocht het te druk worden of de planning veranderen, dan moeten we wellicht uitwijken naar een ander moment of met een wachtlijst werken. Via de mail houden we u verder op de hoogte.

Vergelijking met andere gasopslagen
In de afgelopen periode hebben we een vergelijking uitgevoerd tussen onze gasopslag en andere gasopslagen in Europa. We doen dat om de paar jaar samen met andere gasopslagen. We kijken dan hoe wij de dingen doen en hoe anderen dat geregeld hebben. En waar we staan ten opzichte van elkaar. We kijken bijvoorbeeld naar de veiligheidsprestaties, maar ook milieu, uitstoot, energiebesparing en de kosten van onderhoud. Het zijn inspirerende sessies waarin we veel van elkaar leren. Het brengt altijd nieuwe inzichten.

Bijpraatsessie
Op 21 mei hielden we een bijpraatsessie voor belangstellenden uit de omgeving. Het was de eerste keer dat we dit samen deden met Nobian. Eerder waren medewerkers van Nobian wel aanwezig om uitleg te geven op onze sessie, maar deze keer nam EnergyStock de ene helft van de presentatie voor haar rekening en Nobian de andere helft. De presentatie en het verslag van de avond zijn te vinden onder het kopje Downloads op onze projectpagina op de website.

Vakantie 
Ten slotte wil ik u vanaf deze plek een fijne vakantie wensen. Onze medewerkers gebruiken deze periode om (met hun gezin) de rust op te zoeken na al het harde werken. Tot na de zomervakantie!