Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Informatiebijeenkomst NOBIAN (Zoutwinning)

Zoutwinner NOBIAN nodigt inwoners uit onze dorpen uit voor de informatiebijeenkomst ‘Gebiedsvisie Zuidwending-Ommelanderwijk’. Tijdens deze bijeenkomst presenteert NOBIAN de toekomstvisie voor haar activiteiten in het zoutwinningsgebied tussen Ommelanderwijk en Zuidwending.

Hier is NOBIAN betrokken bij verschillende zoutwinning- en energieopslagprojecten. Daarnaast heeft NOBIAN ook plannen voor nieuwe projecten in het gebied. Doel van de avond is om een goed beeld te geven van de projecten die nu lopen en die er in de toekomst nog gaan komen. Naast NOBIAN zijn ook EnergyStock (Gasunie, aardgas- en waterstofopslag in zoutkoepels) en CORRE energy (Persluchtopslag in zoutkoepels) aanwezig. CORRE energy werd tijdens een recente bijeenkomst in Nieuwe Pekela met veel (terechte) argwaan tegemoet getreden en ook de gemeenten Veendam en Pekela zijn geen voorstander omdat de gevolgen van dit experiment onvoldoende worden onderbouwd.

Gestappelde mijnbouw onder onze dorpen en rond Veendam levert veel discussie op en kan een behoorlijke invloed hebben op de directe leefomgeving én de persoonlijke levenssfeer van inwoners uit onze dorpen.
Dit is dan ook een dringende oproep om u vooral aan te melden voor de informatiebijeenkomst van NOBIAN. Na de presentatie is er mogelijkheid om persoonlijk in gesprek te gaan met medewerkers van NOBIAN, EnergyStock en CORRE energy.

Aanmelden en informatie
Details vindt u op de agenda op deze pagina. Via deze link komt u rechtstreeks bij het agenda-item en kunt u zich ook aanmelden.