Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Geluidsoverlast- onderzoek Windpark N33

Alle betrokken partijen bij het windpark N33 zijn het eens geworden over de methode om laagfrequent geluid bij de windmolens aan de N33 te meten en te beoordelen. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, het ministerie van Economische Zaken, fabrikant Siemens Gamesa en de exploitanten van het windpark, RWE en Eurus gaan meten bij woningen …

Wijzigingen regels windparken op land

TegenwindN33 heeft namens iwoners die overlast ondervinden van windpark N33 een uitgebreide zienswijze ingediend bij het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat). Op dit moment werkt men daar aan het opstellen van nieuwe regels voor het plaatsen van windenergie op land. De Raad van State heeft onze overheid daartoe gedwongen op basis van uitspraken van …