Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Wijzigingen regels windparken op land

TegenwindN33 heeft namens iwoners die overlast ondervinden van windpark N33 een uitgebreide zienswijze ingediend bij het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat). Op dit moment werkt men daar aan het opstellen van nieuwe regels voor het plaatsen van windenergie op land. De Raad van State heeft onze overheid daartoe gedwongen op basis van uitspraken van …