Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Update herstelwerkzaamheden pekelwaterleiding Nobian

De herstel- en saneringswerkzaamheden rond de gesprongen pekelwaterleiding bij Zuidwending verlopen voorspoedig. De leiding is over een traject van 450 meter inmiddels vernieuwd. Ook is dat deel aangesloten op de bestaande leiding. Momenteel zijn we de leiding aan het testen. Pas nadat uit de testen blijkt dat de leiding goed werkt, kunnen we de leiding …