Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Update herstelwerkzaamheden pekelwaterleiding Nobian

De herstel- en saneringswerkzaamheden rond de gesprongen pekelwaterleiding bij Zuidwending verlopen voorspoedig.

De leiding is over een traject van 450 meter inmiddels vernieuwd. Ook is dat deel aangesloten op de bestaande leiding. Momenteel zijn we de leiding aan het testen. Pas nadat uit de testen blijkt dat de leiding goed werkt, kunnen we de leiding weer in gebruik nemen en de productie door de leiding opstarten. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet hierop toe.

Daarnaast moeten we de grond, zodra de testfase is afgerond, herstellen. En moet het werkterrein worden opgeruimd. Naar verwachting kunnen wij in juni het terrein verlaten.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Ellen de Waard via telefoonnummer 06-41144192 of via ellen.dewaard@nobian.com

Aanleg leiding Zuidwending (foto: Nobian)