Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Samenvatting bijeenkomst Pilot Ommelanderwijk

Dinsdagavond 16 januari organiseerde de gemeente Veendam de tweede afsluitende informatieavond waar de vijf onderwerpen waarover de gemeente Veendam graag in Ommelanderwijk een ‘pilot’, een proeftuin, wil opzetten. Waarom Ommelanderwijk? Hierop geeft wethouder Henk Jan Schmaal (portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening) antwoord. Binnen de gemeente Veendam kennen we een breede variaritie aan woon-; en werkgebieden. Juist in …