Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Terugkoppeling Bewonersbijeenkomst: ‘De Omgevingswet in Ommelanderwijk’

Samen met je buren en andere mensen uit je wijk bepalen hoe hoog schuttingen maximaal mogen zijn, hoe vol percelen mogen worden bebouwd of hoe hoog er mag worden gebouwd. Vroeger werden de regels in jouw omgeving door de gemeente vastgesteld, maar in Ommelanderwijk krijgen de inwoners het zelf voor het zeggen, althans over een …

Samenvatting bijeenkomst Pilot Ommelanderwijk

Dinsdagavond 16 januari organiseerde de gemeente Veendam de tweede afsluitende informatieavond waar de vijf onderwerpen waarover de gemeente Veendam graag in Ommelanderwijk een ‘pilot’, een proeftuin, wil opzetten. Waarom Ommelanderwijk? Hierop geeft wethouder Henk Jan Schmaal (portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening) antwoord. Binnen de gemeente Veendam kennen we een breede variaritie aan woon-; en werkgebieden. Juist in …