Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nieuwe standplaatsvergunning Golges Foodtruck

Onlangs maakten burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam bekend dat zij in Ommelanderwijk een standplaatsvergunning op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben verleend aan Golges Foodtruck Gölge Foodtruck – van 01 januari tot en met 31 december 2024 op woensdag en zaterdag – Locatie: Parkeerplaats Ommelanderwijk 145 te Ommelanderwijk. …