Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

We krijgen als paginabeheer veel vragen over de € 10.000,- subsidie die in het kader van de SNN regeling ‘Verduurzaming en Verbetering Groningen’ voor onze postcode beschikbaar gaat komen. Helaas is nog steeds niet duidelijk wanneer onze postcode (9644) toegevoegd gaat worden aan de postcodes waar vanuit inwoners een aanvraag kunnen indienen. De regeling zal …