Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Dank & Beste wensen!

Wij wensen al onze volgers, supporters, lezers en gebruikers fijne feestdagen en ‘veul hail en zegen’ voor 2023! De dorpspagina voor onze dorpen op ommelanderwijk.com bestaat nu ruim een jaar en we hopen dat alle inwoners, verenigingen en instellingen ook in 2023 van dit mooie medium gebruik blijven maken. Heel erg bedankt voor het gestelde …