Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Locatiekeuze cavernepads waterstofopslag bekend

EnergyStock heeft in het project om te komen tot waterstofopslag in zoutcavernes drie beoogde locaties gekozen voor de positie van de cavernepads; de asfaltplaten met daarop leidingen, waar de boorgangen naar de cavernes uitkomen. Sessies met buren In een bijpraatsessie op 18 januari 2023 heeft EnergyStock aanwezige buren meegenomen in het zoekgebied voor de positie …