Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Inspraak waterstofopslag Energiebuffer

We kunnen als inwoners van onze dorpen reageren op het onderzoeksplan voor ondergrondse opslag van waterstof in Zuidwending. Ook wordt er op 10 mei aanstaande een informatieavond georganiseerd.

EnergyStock is van plan om waterstofgas ondergronds op te slaan op de locatie Energiebuffer Zuidwending. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de besluiten over dit project.

Het project is in een nieuwe fase gekomen: de onderzoeksfase. Deze fase begint met de publicatie van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De omgeving kan 6 weken lang reageren op dit document. Ook is er op 10 mei 2023 een informatiebijeenkomst.

In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat wat we tot in welk detail willen onderzoeken in het milieueffectrapport. U kunt hierbij denken aan de effecten van licht en geluid tijdens de aanleg, of de invloed van waterstofopslag op bodemdaling.

U kunt van 14 april tot en met 25 mei 2023 reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Op deze manier laat u weten wat u ervan vindt.

EnergyStock, een dochteronderneming van Gasunie, vraagt de vergunningen aan voor dit project. Het gaat hierbij om het opslaan van waterstofgas in zoutcavernes en het weer uitzenden van waterstofgas uit die cavernes. Deze zoutcavernes worden speciaal gemaakt om waterstofgas in op te slaan.

EnergyStock wordt verantwoordelijk voor het controleren en onderhouden van de cavernes. Een ander dochterbedrijf van Gasunie, HyStock, wordt verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de waterstofopslag. Het ministerie van EZK coördineert de besluiten over dit project.

Informatiebijeenkomst
We organiseren een informatiebijeenkomst. U kunt daar informatie bekijken, vragen stellen en een reactie geven op het document. De informatiebijeenkomst is op:

· Woensdag 10 mei van 18.30 – 20.30 uur in de Stainkroeg, Ommelanderwijk 51A in Veendam.

Meer informatie over de informatiebijeenkomst, de stappen in het proces en hoe u kunt reageren leest u op de website van Bureau Energieprojecten.

Meer informatie over het project zelf vindt u op de website van EnergyStock.