Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Gevolgen gestapelde mijnbouw: het relaas van een inwoonster

De getroffen boerderij van Sirina (Foto: Peter Panneman)

Gestapelde mijnbouwschade versus Veendam…

We hebben er op onze pagina al eens eerder over bericht: de gevolgen van de gestapelde mijnbouw onder onze dorpen en in Veendam in algemene zin. Daar wordt, als het aan een aantal partijen ligt, nu ook nog een experiment met perslucht bij van CORRE energy.

Ondanks een bijeenkomst van de gemeenteraad van Veendam, in het voorjaar van 2019, is er over de gestapelde mijnbouw in ons gebied nog steeds veel te doen. Klachten worden slecht of helemaal niet afgehandeld, processen leiden alleen maar tot frustratie en wantrouwen.

De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, riep onlangs in een artikel in het Dagblad van het Noorden inwoners in het aardbevingsgebied op om te bellen met klachten en vragen. Dit schijnt ook te gebeuren, de telefoon staat inmiddels roodgloeiend. De Nationale Ombudsman gaat sowieso in gesprek met de staatssecretaris en minister over de klachten die binnenkomen. Hoe meer inwoners hun klachten doorgeven, hoe sterker de Nationale Ombudsman staat. Dit is dan ook een oproep om met de Nationale Ombudsman te bellen: 0800-33555555.

Op de dag dat bij iedereen in Ommelanderwijk, Zuidwending en Numero Dertien een uitnodiging van Nobian in de bus is gevallen (Voorheen bekend als Nouryon, en daarvoor als AKZO – ‘make up your mind’!?) dat men graag met onze dorpen ‘in gesprek wil’ (hierover later meer) zijn er ook inwoners die niet gelaten afwachten en de strijd aangaan.
Een van die inwoners is Sirina Scheppers uit Zuidwending.

Sirina woont in een mooie, typische Veenkoloniale boerderij in Zuidwending (de boerderij waar voorheen zwembadbouwer Taco Plastics was gevestigd) en kruist de degens met de partijen die zich voor inwoners met mijnbouwschade zouden moeten inzetten. Vandaag is ook in haar dossier een nieuw hoofdstuk open geslagen. Dit is haar relaas.

Sirina Scheppers: “Fijn dat er toch veendammers wakker worden! Maar…. Je bent helaas afhankelijk van de inspecteurs van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) om daadwerkelijk geregistreerde mijnbouwschade te krijgen.

Laat daar nu al het eerste grote probleem liggen. De meeste schades worden door het IMG worden afgewezen door deze als niet mijnbouw gerelateerde schades weg te zetten.

Je kunt een zienswijze indienen, maar ook daar krijg je een afwijzend rapport op terug. Ik heb inmiddels vele inspectierapporten mogen inzien van gedupeerden waarvan je de nekharen recht omhoog gaan staan.

Waar is de Gemeente Veendam in deze situatie? Veendam wordt wel allemaal mooi volgebouwd met industriegebieden die gerelateerd zijn aan de mijnbouw in onze regio, maar of het allemaal ten goede komt van de woningen van de Veendammers betwijfel ik.

Ik heb naar aanleiding van mijn mega dossier bij de Nationale Ombudsman (afdeling gaswinning) hier ook al vaker vragen over gesteld.

Op 3 februari was er een 1e “onderhandelingen” gesprek met het zogenaamde Interventieteam onder leiding van onafhankelijke voorzitter Geert-Jan ten Brink. Beide partijen hebben rechtskundigen/advocaten in de arm genomen.

Dit naar aanleiding van meerdere trajecten waar onze boerderij in terecht is gekomen, zoals bijvoorbeeld de versterking van het NCG (Nationale Coördinator Groningen) om er ook net zo hard er weer uitgegooid te worden, omdat de gemeente Veendam niet onder de ‘Versterkingsregio’ valt.

Hier ben ik het uiteraard niet mee eens. Het NCG kan niet zomaar terug komen van gedane afspraken, maar kiest toch ‘spontaan’ haar eigen weg.

Inmiddels is vandaag dus dat ‘Interventieteam’ over de vloer geweest. Het NCG trekt volledig zijn handen af van ons dossier. Het IMG trekt het volledige dossier naar zich, en gaat nu overal informatie aanvragen van zoals Waterschap, Nedmag, Nobion, EnergyStock, etcetera en wat het allemaal met de ondergrond onder ons huis doet.

Wij zijn dus de eersten die dubbele (gestapelde) mijnbouw gaan aanvechten. Het IMG verwacht over twee maanden alle informatie binnen te hebben, aan de hand daarvan worden er beslissingen gemaakt. Het kan dus zijn dat (in gunstige zaak) dat het 50/50 gaswinning/zoutwinning schade wordt uitgekeerd.

Maar het kan ook slechter aflopen… dit is op dit moment nog erg onzeker.
Eigenlijk heeft het gesprek met het ‘Interventieteam’ niet zoveel nieuws opgeleverd, behalve dat het IMG onze schade niet volledig op de gevolgen van gaswinning wil gooien.

Maar let wel op! Voor de Veendammer (mocht onze zaak positief verlopen) dat mochten wij hier goed uitkomen, dan betekent dit dat er hoop is voor de Veendammer gedupeerden van de gevolgen van de gestapelde mijnbouw onder onze dorpen.

Forse scheuren