Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Bewoners informatieavond Waterstofopslag

Maandag 4 april organiseert EnergyStock de jaarlijks bijpraatsessie voor de omgeving van de energiebuffer tussen Ommelanderwijk en Zuidwending.

Inwoners hebben halverwege maart een uitnodiging per brief ontvangen. Wie zich nog wil aanmelden kan dat nog tot maandag doen via het e-mailadres of telefoonnummer dat in de brief staat genoemd.

Naast informeren over de laatste ontwikkelingen, wil EnergyStock deze sessie ook graag gebruiken om gesprekken met omwonenden op te starten.

Uit de brief:

“We willen u graag betrekken. We zijn nieuwsgierig hoe u de activiteiten in de ondergrond rondom uw woonplaats ervaart. We willen horen welke vragen er bij u leven, welke zorgen u heeft. Uw belangen en de onze raken elkaar en daarover willen we met u in gesprek zodat we zo goed mogelijk met de belangen van alle partijen rekening kunnen houden. We willen bekijken of het mogelijk is om samen met u en uw buren de vragen op tafel te krijgen die er voor omwonenden echt toe doen. En we willen nagaan hoe we zo goed mogelijk (gezamenlijk) antwoord kunnen geven op deze vragen.”

Informatie van eerdere bijpraatsessie staat onder Downloads op de volgende  website:

https://www.energiebufferzuidwending.nl/projecten/ontwikkelen-caverne-voor-waterstofopslag

Impressie Energiebuffer