Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Aanvragen ‘waardedalingsregeling’ mijnbouwschade

Inwoners die een woning bezitten in ons postcodegebied (9644) kunnen vanaf 1 januari gebruik maken van de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Wij raden u aan om dit zo snel mogelijk te doen. De afhandeling van uw aanvraag duurt minimaal 8 weken.

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

Naar verwachting wordt het vanaf de tweede helft van dit voorjaar ook mogelijk om voor ons postcodegebied een aanvraag te doen voor immateriële schade. Hierover volgt later meer informatie.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van:

– De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021). Of de verkoopprijs als u uw woning heeft verkocht.
– Het percentage waardedaling dat voor de postcode is vastgesteld.
– Hoelang u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar was van de woning.
– Of u de enige eigenaar was van de woning. Was u voor de helft eigenaar? Dan krijgt u de helft van de vergoeding.

Meer informatie: aanvragen waardedalingsregeling IMG