Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Vervolg bijpraatsessies persluchtopslag Corre Energy

In januari hebben onze inwoners via online bijeenkomsten kennis kunnen maken met Corre Energy. Het verslag van deze bijeenkomsten is op de website van Corre Energy geplaatst (zie link onderaan dit artikel).

Hierop komt nu een vervolg. Op 10 mei (Pekela) en 11 Mei (De Stainkroeg) organiseert Corre Energy een tweetal nieuwe informatiebijeenkomsten. Op deze twee avonden wordt informatie gedeeld. Daarvoor worden diverse tafels ingericht met medewerkers van Corre Energy. Aan deze tafels kunt u informatie krijgen over de voorgenomen activiteiten van Corre Eergy.

De onderwerpen die worden toegelicht zijn o.a.:

– Inpassing in de omgeving
– Ondergrond en bodem
– Elektriciteitsnetwerk en kabeltracé
– Ideeënbus: inwoners worden uitgenodigd suggesties, feedback of zorgen te delen.

Corre Energy werkt op beide avonden samen met Nobian (Zoutwinning) die op beide avonden ook aanwezig zal zijn.

Om u aan te melden voor deze informatiebijeenkomsten kunt u een e-mail sturen aan informatie@corre.energy onder vermelding van uw voorkeursdatum (10 mei in Nieuwe Pekela of 11 mei in de Stainkroeg in Ommelanderwijk), uw naam en het aantal personen.

Meer informatie en het verslag van de januari- bijeenkomst vindt u o.a. op deze site en op Corre Energy Storage

Zuidwending-perslucht-2022 (PDF bestand met achtergrond informatie)