Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Testen van de Proof4you Tilt (trillings-) sensoren in onze dorpen

Onder uw huis is de bodem in beweging. Trillingen, bevingen en verzakkingen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld gaswinning, nieuwbouwprojecten, boren van tunnels, het baggeren van kanalen of het aanleggen van spoorlijnen.

Zo veroorzaakt de gestapelde mijnbouw bij Veendam of baggerwerkzaamheden langs het Kanaal Almelo – de Haandrik schade aan huizen en gebouwen, waaronder onze dorpen. Het wordt in toenemende mate duidelijk dat er een grote behoefte is aan concrete data. Informatie waarmee u aantoont dat schade en scheefstand aan uw woning en onroerende goederen gerelateerd is aan externe gebeurtenissen en oorzaken, en niet kan worden ‘weggezet’ als ‘gebrek aan onderhoud’.

Samen met alle deelnemers aan het PROOF4you-netwerk, wordt een objectief, onafhankelijk inzicht gecreëerd in alle bodembewegingen én de effecten van die bewegingen op uw huis.

Sensoren en een helder dashboard.
PROOF4you biedt een fijnmazig en zelflerend netwerk van sensoren en een persoonlijk dashboard. Sensoren meten voor u twee belangrijke zaken:

1) de bewegingen van de bodem onder uw huis en in de regio;
2) de positie en scheefstand van muren als gevolg van deze bodembewegingen.

U als bewoner ziet op de app beide gegevens in een eigen dashboard.

Meten is weten.
Als bewoner weet u nauwelijks wat er in de ondergrond en met uw huis gebeurt. Ook krijgt u onjuiste of beperkte informatie. Voor meetgegevens bent u afhankelijk van KNMI en andere betrokken mijnbouwbedrijven. Zij meten met sensoren die vaak op kilometers afstand van elkaar staan én op geen enkele wijze de relatie aantonen tussen de bodembewegingen en specifiek uw huis. Die lacune in ‘het meten’ moet worden ingevuld!

Testen van de Proof4you sensor
In Ommelanderwijk, Zuidwending, Numero Dertien en Nieuwe Pekela worden 20 sensoren gratis aangeboden door Proof4you voor test- en kalibratie werkzaamheden. Een aantal sensoren zijn reeds gereserveerd voor een aantal woningen en bijvoorbeeld beide dorpshuizen, het sportcomplex van DWZ, ons dorpskerkje aan het kerkpad en de school.

Er hebben zich inmiddels (ruim) voldoende inwoners gemeld. De 1e 13 aanmeldingen zullen door de leverancier worden benaderd voor het vervolg.

Wilt u nog iets meer weten over de sensor?
Kijk voor meer informatie naar de animatie over de Proof4you sensor op de website van Proof4you:

Tiltsensoren Proof4You

De sensoren van Proof4you zijn mede een initiatief van onder meer de universiteit van Eindhoven, de Hogeschool van Utrecht, de Hanzehogeschool Groningen en iVinci. Het uitgangspunt van het initiatief is concrete en onafhankelijke hulp aan de gedupeerden van gebouwschade door bodembewegingen.