Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Waterschap installeert extra pompcapaciteit

Het waterschap Hunze en Aa’s installeert vandaag extra waterpompen bij de stuw en het aanvoergemaal in het A.G. Wildervanckkanaak aan de Sluisweg in Ommelanderwijk. Door de klimaatverandering worden we in toenemende mate geconfronteerd met droge periodes. Om de watervoorziening voor o.a. landbouw te kunnen blijven garanderen (ook in drogere periodes) is het noodzakelijk om de …