Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Stremming Sluisweg

Veel inwoners van onze dorpen maken gebruik van het dorpsommetje die via de Sluisweg loopt, of komen vissen bij de grote stuw (geen sluis!) in het A.G. Wildervankkanaal.

Dan is het vast opgevallen dat aannemersbedrijf Hak druk aan het werk is: in opdracht van netwwrkbeheerder Enexis wordt de gasleiding vernieuwd.

Tot nu toe beperkten de werkzaamheden zich tot het trottoir, maar op donderdag 13 juli zal de straat open gebroken worden.

Dit betekent dat auto- en vrachtberkeer vanaf 7u00 tot 17u30 (korter of langer al naar gelang hoe de werkzaamheden verlopen) vanaf huisnummer 32 en hoger, niet mogelijk zal zijn.

Aanwonenden zijn eerder deze week per brief geïnformeerd.

De huidige problemen met de straatverlichting in ons dorp staan overigens los van deze werkzaamheden.