Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Presentatie en terugkoppeling informatieavond NOBIAN (Zoutkoepels t.b.v. CORRE Energy)

In februari heeft Nobian tijdens de informatieavond voor bewoners een toelichting gegeven over de voorgenomen evaluatieboring in uw omgeving. Een dergelijke boring is nodig om detailinformatie te verzamelen over de diepere ondergrond in het gebied. Een en ander vindt plaats in het kader van de ondergrondse opslag van perslucht in nog te ontwikkelen zoutholtes.

De presentatie van deze info-avond kunt u inzien via:

https://www.nobian.com/nl/zoutwinning/groningen/werkzaamheden/informatiebijeenkomsten-caes

Meer informatie over duurzame zoutwinning in het algemeen kunt u vinden op:

https://www.nobian.com/nl/zoutwinning/groningen

Recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld over de kwartaalrapportages van ons microseismisch meetnetwerk, vindt u op:

https://www.nobian.com/nl/zoutwinning/groningen/werkzaamheden

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen door middel van een mail, brief en/of een nieuwe informatiebijeenkomst.

Voor vragen of opmerkingen kunt u met mij contact opnemen:

Harry Jasken
Manager In- en Externe Betrekkingen
Nobian / Chemie Park Delfzijl
0 6 53 13 24 40
harry.jasken@nobian.com