Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Poging tot inbraak Kindcentrum

Op dinsdag avond, 5 maart j.l. ergens na 18:15, is het schuurtje bij kindcentrum de vogeltuin (aan de achterzijde van de school) open gebroken, een deel van het speelmateriaal en tuingereedschap troffen we deze ochtend buiten aan.

In de schuur lagen sigaretten uitgedrukt. Mogelijk wilde de inbreker op een droge plek overnachten?
Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie en overleg geweest voor extra oplettendheid.

Via deze weg willen we de buurt bewoners vragen om ook een oogje in het zeil te houden om verdere vernielingen rondom de school en het kindcentrum te voorkomen.

Mijn contactgegevens vindt u via deze link naar onze website

Anita Oolders, kindcentrum de vogeltuin

Naschrift redactie:
Graag verwijzen we als Paginabeheer naar het nut en noodzaak van de BUURTPREVENTIE-APP.

De wijkagent leest hier op mee. Bezoek bovenstaande link voor de voorwaarden en aanmelding.