Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Pekeltransportleiding bij Zuidwending weer opgestart

Op 26 maart ontstond er aan de pekeltransportleiding van Nobian bij Zuidwending een lekkage. Deze lekkage is inmiddels hersteld en de leiding is door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) goedgekeurd. Nobian heeft hierop de leiding opnieuw in gebruik genomen en het pekeltransport weer opgestart.

Oorzaak
Nobian heeft uitgebreide onderzoeken laten uitvoeren naar de oorzaak van de lekkage. Tijdens deze onderzoeken zijn zowel het materiaal van de leiding zelf als mogelijk factoren van buitenaf onderzocht. Hieruit is gebleken dat de lekkage niet is veroorzaakt door bijvoorbeeld slijtage van het leidingwerk, of doordat het materiaal van de leiding zelf niet in orde zou zijn. Deze waren echter in goede conditie.

Combinatie van factoren
De lekkage is het gevolg geweest van zogeheten ‘waterslag’ in de pekeltransportleiding. Waterslag is een bekend fenomeen in water- of pekeltransportleidingen. Normaal gesproken leidt dit niet tot schade aan een leiding. Door een combinatie van factoren is dat in dit geval toch gebeurd. Waterslag kan ontstaan door drukverschillen in een leiding. Bijvoorbeeld doordat een pomp tijdelijk meer, of minder pompt, of helemaal stopt. Als gevolg daarvan kan een drukgolf in de leiding ontstaan. In dit geval hebben zich hierbij ook lucht- en vacuümbellen gevormd, die het effect van de waterslag onvoorspelbaarder maken en hebben versterkt. Daarnaast is de werking van de pomp in Zuidwending beïnvloed door een verandering in de stroomtoevoer.

Daardoor is het veiligheidsmechanisme van de pomp in werking getreden. Dit heeft geleid tot een drukverschil en waterslag in de leiding. Maatregelen Het overvolle stroomnet kent steeds vaker wisselingen in de stroomtoevoer, bijvoorbeeld door het groeiende aanbod wind- en zonne-energie. Dit vraagt een aanpassing in de besturing van de pompsystemen. Nobian zal hieraan daarom voortaan extra aandacht geven in ons Pipeline Management System.

De pompsystemen in Zuidwending zijn aangepast zodat veranderingen in het stroomnet worden opgevangen en niet leiden tot drukverschillen. Daarnaast gebruikt Nobian diverse maatregelen om waterslag te voorkomen in pekelleidingen, zoals pompsnelheidsregelingen of ontluchtingsventielen. Dit is maatwerk per leiding en is afhankelijk van bijvoorbeeld het gebruikte materiaal, de vloeistof (bijvoorbeeld pekel of water), stroomsnelheid en de dikte van de leiding. Elk incident is aanleiding om bestaande procedures en werkwijzen nogmaals kritisch na te gaan.

Laatste werkzaamheden
Nobian zal de sanering van de grond en de laatste afrondende werkzaamheden zo snel als mogelijk uitvoeren. Naar verwachting zijn we in de loop van juni hiermee klaar. De inzet is om die werkzaamheden met zo min mogelijk impact voor de omgeving te doen. We bedanken alle betrokken partijen en omwonenden voor hun begrip en samenwerking tijdens de werkzaamheden.

Aanleg leiding Zuidwending (foto: Nobian)