Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Ijsbaan De Tonckel (nog) niet open

Het bestuur van onze Ijsvereniging De Tonckel heeft vanmorgen de ijsdikte gemeten van de ijsbaan aan de Zuidwending. De dikte van de ijslaag bedroeg vanmorgen ca. 4 cm en helaas is dat niet genoeg om de baan veilig te kunnen gebruiken.

Er moet minimaal 7 cm ijs liggen om de ijsbaan veilig op te kunnen. Donderdagochtend wordt er nog een keer gemeten, misschien dat de ijsbaan morgen in de loop van de ochtend nog open kan.

Tot slot verzoekt het bestuur iedereen het ijs NIET te betreden, we houden jullie op de hoogte!

De ijsbaan op 10 januari 2024