Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Hinder N33 t.g.v. onderhoud

In verband met asfalteringswerkzaamheden op diverse op- en afritten van de N33, zijn de op- en afritten bij Ommelanderwijk (Veendam) en Veendam-Zuid van 30 november 22u00 tot 1 december 5u00 afgesloten.

Ook de op- en afritten bij Wildervank (Bareveld) en Meeden worden die nacht onderhouden.