Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Gezocht: omwonenden windpark N33

Tegenwind N33 is op zoek naar 10-20 mensen die geluidsoverlast van Windpark N33 ervaren en willen meewerken aan een onderzoek. Heb jij ook last van geluidsoverlast? Dit is jouw kans om te helpen bij het vinden van een oplossing.

In juni is een delegatie omwonenden afgereisd naar de Tweede Kamer, om de initiatiefnemers van het windpark te dwingen op zoek te gaan naar een oplossing voor de overlast.

De initiatiefnemers hebben aangegeven meer informatie nodig te hebben om gericht aanpassingen te kunnen doen. Hiervoor hebben zij ook informatie van ons nodig. Wanneer heb je het meeste last? Op welke tijdstippen? Etc.

Door het verleden hebben de meeste omwonenden geen vertrouwen in de initiatiefnemers. Dat hebben wij ook niet. Desalniettemin willen we wel alle mogelijkheden aangrijpen om de bestaande situatie te verbeteren.

In de tussentijd lopen er nog steeds verschillende rechtszaken en procedures vanuit Stichting Tegenwind en individuele omwonenden tegen RWE, Siemens en Eurus. Dit blijft gewoon doorgaan.

Het onderzoek duurt een week. Je houdt van dag tot dag nauwkeurig bij wat jij ervaart aan overlast. Wellicht vind je dit veel gevraagd, maar inzet van omwonenden is erg belangrijk. We willen je vragen positief te blijven. Door niets te doen gebeurt er sowieso niets. Wil jij helpen?

Geef je dan voor zondag 18 september op via overlastwindparkn33@drcmeeden.nl. Uitgebreide uitleg over het onderzoek volgt na aanmelding.