Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Gezocht: bestuursleden gebiedsfonds Windpark N33

De verschillende dorpsorganisaties en de drie gemeente rond het windpark N33 hebben gezamenlijk in een werkgroep de vorming van een stichting opgepakt voor de uitvoering van het gebiedsfonds.

Komend half jaar zal dit gebiedsfonds operationeel moeten worden. Het gebiedsfonds verkrijgt zijn geldelijke middelen vanuit een bijdrage van het windpark en een bijdrage van de overheid.

In de komende 15 jaar zal dit gebiedsfonds deze middelen gaan gebruiken voor projecten en activiteiten in de directe omgeving van het windpark.

Voor de operationele uitvoering van deze stichting is de werkgroep op zoek naar vijf bestuursleden die zich in willen zetten voor deze stichting en door middel van de inzet van de beschikbare middelen de omgeving van het windpark iets terug willen geven.

De bestuursleden zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de projecten die door de stichting ondersteunt gaan worden. Het bestuur draagt verantwoording af aan een Raad van Toezicht.

De bestuursleden die wij zoeken zijn of woonachtig of sterk betrokken bij het gebied rond het windpark N33. Een goede “feeling” met het gebied is onontbeerlijk om invulling te kunnen geven aan deze functie.

Het betreft een hier een onbezoldigde functie.

Indien u interesse heeft dan kunt u zich aanmelden via het mailadres: info@ommelanderwijk.com

Bij uw aanmelding graag aangeven wat uw betrokkenheid met het gebied is en uw motivatie om u voor deze functie aan te melden.

Voor nadere informatie over deze functie(s) kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep dhr. Rob Rietveld, tel: 0646375095