Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Een Kapitale Impuls!

Commissaris van de Koning René Paas heeft in Museum Collectie Ter Borg en in bijzijn van burgemeester Berry Link de expositie “Een kapitale impuls” geopend.
De expositie neemt bezoekers mee in de herinrichting van de Groningse en Drentse Veenkoloniën die vanaf het laatste kwartaal van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden.

Van 1977 tot 2017 zijn hierdoor veel knelpunten aangepakt op het gebied van onder andere landinrichting, aardappelmeelindustrie, vuilwaterproblematiek, volkshuisvesting, dorpsvernieuwing, water aan- en afvoer, natuurontwikkeling, landschappelijke aankleding en recreatieve en sociaal culturele voorzieningen.

De expositie in Museum Collectie Ter Borg kan op afspraak worden bezocht. Het museum bevindt zich achter de Stainkroeg in de voormalige steenfabriek. Bezoek de website voor meer informatie:

Webstee en contactgegevens Museum Collectie Ter Borg