Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Bijpraatsessie bodemdaling: Woensdag 29 juni, Dorpshuis de Molenwiek

EnergyStock wil u uitnodigen voor een bijpraatsessie op woensdag 29 juni. Tijdens de laatste bijeenkomst van 4 april jl. waren er veel vragen over bodemdaling en mogelijke gevolgen
hiervan. U vindt het verslag op onze website, de link vindt u hieronder. Op 4 april is beloofd om voor de zomer een sessie te organiseren die specifiek op dit onderwerp in
gaat.

Bijpraatsessie
We nodigen u uit om op woensdag 29 juni met ons in gesprek te gaan in Dorpshuis De Molenwiek in Ommelanderwijk. Aanvang: 19:30 uur, zaal open 19:00 uur.

Achtergrond
De opslag van aardgas in de gasopslagcavernes zorgt voor bodemdaling. Ook andere activiteiten in de ondergrond leiden tot bodemdaling: gaswinning, zoutwinning, maar ook
natuurlijke factoren. EnergyStock geeft u graag een beeld van de bodemdaling in het gebied op basis van de beschikbare gegevens. En wil met u in gesprek gaan over wat de gevolgen van
bodemdaling (kunnen) zijn.

Opgave / vragen?
We zien u graag op 29 juni. U hoeft zich voor de sessie niet aan te melden, maar het helpt ons en De Molenwiek wanneer u dat wél doet. U kunt uw aanwezigheid per e-mail of
telefonisch kenbaar maken. Dat kan door een e-mail te sturen aan info@energystock.com of tijdens kantooruren te bellen met 050 – 521 21 22. Wilt u ons dan ook laten weten met
hoeveel personen u komt?

Het verslag van de bijpraatsessie van 4 april 2022 vindt u via deze link die in een nieuw tabblad zal openen