Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Beschouwingen door Ds. Raymond Poede, Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending

Steh auf, wenn du am Boden bist
Steh auf, auch wenn du unten liegst
Steh auf, es wird schon irgendwie weitergehen

Es ist schwer, seinen Weg nicht zu verlieren
Und bei den Regeln und Gesetzen hier
Ohne Verrat ein Leben zu führen
Das man selber noch respektiert

(die Toten Hosen – Steh auf wenn du am boden bist)

In 2016 is ons verteld dat ons huis onveilig was en versterkt moet worden. Bij een zware aardbeving zouden we niet veilig uit ons huis kunnen komen. Er zou snel iets gebeuren. Inmiddels is het 2023 en aan ons huis is nog niets gebeurt. Wel zijn er de afgelopen jaren de nodige scheuren bijgekomen en is het huis, zo schat ik in, er niet veiliger op geworden. Sinds drie jaar zijn we dan eindelijk in gesprek met de Nationaal Coördinator Groningen over de versterking van ons huis. Vele gesprekken gevoerd, evenveel frustratie beleefd. Een van de terugkerende punten was hoe ze nou eigenlijk moesten versterken en wat dat zou mogen kosten. Iedere cent werd zeker 3x doorgerekend. Geld ging voor ons gevoel boven veiligheid.

Forse scheuren

Vrijdag 24 februari 2023 was de eindrapportage van de parlementaire enquêtecommissie die de hele gang van zaken rondom de aardbeving onderzocht. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik, en ik had dat niet verwacht, geraakt werd door de conclusie: Verantwoordelijke politici en ambtenaren zijn „ernstig tekortgeschoten” in het beschermen van publieke belangen, hebben het leed van bewoners „stelselmatig miskend”, hebben op belangrijke momenten „nalatig”, „laakbaar”, en „bijzonder kwalijk” gehandeld. En misschien nog wel belangrijker: Het geld ging boven de Groningers en hun veiligheid.

Deze conclusies zijn voor de meeste bewoners in het aardbevingsgebied niets nieuws, maar het feit dat dat nu eindelijk erkend wordt raakte me toch meer dan ik had verwacht. En natuurlijk ook ik ben van eerst zien en dan geloven, maar het is een eerste stap.

In de afgelopen jaren als er weer een frustrerend overleg met het NCG had plaatsgevonden, zette ik het liedje op van de Toten Hosen. Sta op als je op de bodem ligt, vrij vertaald. Met andere woorden geef nooit op en hou vol. Ieder keer als je valt, sta dan weer op, want als je blijft liggen kom je nergens. Het gaf mij moed en doorzettingsvermogen om door te gaan.
En met mij zijn er gelukkig velen geweest die zich ondanks alle tegenstand steeds weer zijn opgekomen voor onze rechten. Steh Auf! En het lijkt erop dat ons huis na alle gedoe dit jaar eindelijk versterkt wordt.

Ook op een andere manier heeft dit lied mij geïnspireerd om altijd op te staan. Dit lied heeft voor mij namelijk ook alles te maken met Pasen. Dan vieren we in de kerk de opstanding van Jezus. Jezus staat op uit de dood. Hij of tenminste zijn levensverhaal leeft door. Dat inspireert mij om in het leven nooit op te geven, maar te blijven strijden voor wat belangrijk is: Geloof in de meest brede zin van het woord, Hoop dat het anders en mooier en beter kan en de Liefde, want zonder de liefde gaat het niet.

Ds. Raymond Poede.