Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

ZICHT OP AGBZW: Afronding 2021, op naar 2022

Het jaar zit er bijna op, de laatste maanden hebben in het teken gestaan van het afronden van het preventief onderhoud. We hebben op vol vermogen gedraaid en er is wederom een Besluit Risico Zware Ongevallen inspectie geweest door het bevoegd gezag. We kijken vooruit naar het demonstratieproject waterstofopslag en is er een wijziging in de personele bezetting te melden. We sluiten af met de website die opgefrist is en klaar voor de toekomst.

Afronden onderhoud en uitzendcapaciteit van de installatie De laatste maanden van dit jaar staan in het teken van het afronden van gepland onderhoud. Elk onderdeel van de installatie wordt volgens een vast schema onderhouden, variërend van maandelijks tot eens in de acht jaar (bij grote inspecties). Dat noemen we gepland preventief onderhoud. Door omstandigheden konden bepaalde onderdelen dit jaar niet worden geïnspecteerd. Deze klussen worden daarom begin 2022 uitgevoerd. Hiervoor hebben wij toestemming gekregen van een onafhankelijk veiligheidsinspecteur. De inspecteur heeft geconstateerd dat er geen risico is voor de medewerkers en de omgeving wanneer het onderhoud wordt doorgeschoven.

De installatie is ontworpen om 1,84 miljoen m3 aardgas per uur uit te zenden. De markt maakt zelden gebruik van deze maximale capaciteit; pieken tot 1,5 miljoen m3/uur zijn gebruikelijker. In november hebben we de maximale uitzendcapaciteit van 1,84 miljoen m3/uur wel gehaald. Voor ons was het een bijzonder moment. Ook werd zonder problemen 1,11 miljoen m3/uur aardgas door de compressoren in de cavernes geïnjecteerd. Het toont aan dat we klaar zijn voor de winter!

Inspectie Besluit Risico Zware Ongevallen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Veiligheidsregio Groningen hebben ons de afgelopen periode wederom bezocht voor de inspectie in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). De agenda bestond o.a. uit veiligheidsafstanden, afblaassystemen en emissies (uitstoot). Daarnaast zijn de onderhoudsorders gecontroleerd en is de opslag voor aardgascondensaat bekeken. Aardgascondensaat is vocht wat met het aardgas meekomt en wat we afvangen bij het drogen van het gas.

Mede door dit soort inspecties krijgt het thema veiligheid de aandacht die het verdiend en dat wij hoog in het vaandel hebben staan. Alle vragen konden worden beantwoord waardoor ik met vertrouwen het definitieve inspectierapport tegemoet zie.

Demonstratieproject waterstofopslag

In januari gaan we verder met het demonstratieproject rond de opslag van waterstof. Omwonenden kunnen rond de jaarwisseling een brief over de werkzaamheden verwachten. Zoals het nu lijkt gaan we vanaf 10 januari een werktoren gebruiken rond locatie A8. Deze gaat een week lang 24 uren per dag werkzaamheden verrichten. We doen er alles aan de overlast te beperken, maar enige hinder van geluid en licht is wel te verwachten. Eind januari gaat een tweede kleinere werktoren overdag werkzaamheden uitvoeren. De boorput van de locatie wordt weer gevuld met waterstof. Dat blijft tot de zomer in de put staan, zodat we kunnen onderzoeken hoe de materialen zich over langere tijd gedragen. In de zomer halen we de waterstof weer uit de put. Na de zomer delen we de resultaten via een artikel in het Tonckeltje.

Personele wijziging

Langs deze onpersoonlijke weg wil ik jullie laten weten dat ik deze mooie installatie ga verlaten. Na ruim drie jaar Cluster Manager te zijn geweest van o.a. Zuidwending, ga ik begin 2022 aan de slag als Integratiemanager bij de afdeling Operations van Gasunie. In deze nieuwe rol ga ik deze afdeling helpen bij ontwikkelingen in de energietransitie met de focus op waterstof, warmte- en CO2-opslag.

In de volgende editie zal mijn opvolger Frido Overmars zich aan jullie voorstellen, hij is momenteel nog manager van de installatie Ommen en brengt vele jaren ervaring met zich mee.

Opgefriste website

De website in helemaal up-to-date gemaakt en aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Om de informatie over de aardgasbuffer èn de waterstofbuffer de ruimte te geven wordt de nieuwe naam dan ook Energiebuffer Zuidwending. De website gaat vlak voor de kerst live en is te vinden op www.energiebufferzuidwending.nl.

Kerstwens

Op de drempel van het nieuwe jaar wil ik iedereen bedanken voor het prettige contact. Graag wens ik u, ondanks de corona-beperkingen, sfeervolle kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages